آدرس

تهران، ورامین، شهرک صنعتی چرمشهر، بلوار کاشان۲

شماره تماس

۰۲۱-۲۲۵۸۳۸۶۶
۰۹۰۲۲۵۵۸۴۷۲

پست الکترونیکی

 info@virasanaat.com

شبکه‌‌های اجتماعی