• بدون دور ریز
  • تخلیه کیسه تا آخرین ذره
  • تخلیه 150-200 کیلوگرم مواد در دقیقه
  • قطر داخل 140 میلیمتر
  • امکان تنطیم دبی تخلیه مواد
  • مواد جامد دانه ای مانند گرانول مواد پلاستیک، جو، گندم و…
* این وسیله خلاقانه به شما امکان می دهد کیسه های بزرگ را به راحتی ، سریع و دقیق خالی کنید. با قرارگیری کیسه ها برروی این وسیله شیر به راحتی نصب می شود.