باتوجه به تغییرات سریع تکنولوژی تولید و رقابت شدید، اکثر شرکتها، استراتژی های تولیدی وفعالیتهای خود را در صنایع مختلف مجددا ارزیابی و از رویکردهای نوین استراتژی تولید استفاده کرده اند. برای موفقیت در این محیط، تولیدکنندگان باید در طراحی و تولید محصولات سریع باشند و این کار را با هزینه پایین و کیفیت بالا انجام دهند. سیستم تولید به موقع (just in time) یکی از پیشرفته ترین سیستمهای برنامه ریزی است که در صدر هرم سیستمهای نوین برنامه ریزی و کنترل تولید قرار گرفته است. ویرا صنعت انتخاب مشتریانی است که فعالیت های تولیدی شان بر اساس ارزش های پایدار بوده و در ایجاد ارزش افزوده بالا نیاز به شریکی قابل اعتماد دارند. ما برای درک بهتر مشکلات با آن ها همکاری نموده و راه حل های اختصاصی به آن ها ارائه می نماییم.