محور xاین ربات ازجنس آلومینیوم2 ریل می باشد که باعث سبک شدن وزن و مقاومت در برابر خمش شده است. قرار گیری تابلو برق در انتهای این ربات باعث شده تا شوک های وارد شده بر این ربات کاهش یابد در نتیجه خطاهای الکترونیکی دستگاه کم شده است. محورY-Zاین ربات به وسیله سرو موتور حرکت می کند که میتواند قطعه از هر نقطه بردارد و در هر نقطه ای بچیند همچنین توانایی جداسازی راهگاه را نیز دارا می باشد. ریل اصلی دستگاه به وسیله سیستم روانکار دستی گریس کاری می شود که موجب سهولت در بخش و نگهداری شده است. ساختار صفحه چرخ دنده جانبی باعث افزایش تحمل گشتاور شده که منجر به کار بهتر دستگاه می شود.افزایش عمر سیلندر پنومانیک به دلیل استفاده از طراحی خاص میل پیستون می باشد.

مشخصات فنی

مدل دستگاهواحد(VS1-800(PRVS1-900PRVS1-1000PRModel
نوع بازونوع بازوتلسکوپی/Telescopic Typeتلسکوپی/Telescopic Typeتلسکوپی/Telescopic TypeType
مناسب برای دستگاه تزریقton≤250T25T-330T300T-380TI.M.M. Range
طول مفید محور YmmP:800/R:850P:900/R950P:100/R:1050Vertical Stroke
طول مفید محور XmmP:200/R:120P:300/R:120P:300/R:120Crosswise Stroke
طول مفید محور Zmm140016001800Swing Stroke
زاویه چرخش گریپرdegrees909090Gripper Rotation Angle
بیشترین وزن قابل برداشتkg333Max Load
کمترین زمان برداشت و بیرون آوردن قطعه از قالبsec2.52.52.5Minimum Time Take From Mold
زمان یک سیکل رباتsec666Dry Cycle Time
سیستم محرک/Z Servo; X,Y CylinderZ Servo; X,Y CylinderZ Servo; X,Y CylinderDrive System
فشار هوای کاریKgf/cm24.5-6.54.5-6.54.5-6.5Working Air Pressure
هوای مصرفیNL/cycleP:13/PR:16P:14/PR:18P:15/PR:19Air Consumption
برق مصرفیKVA0.30.30.3Power Consumption
برقAC220V/50HZ220V/50HZ220V/50HZPower
وزن خالصkgP:260/PR:300P:260/PR:300P:260/PR:300Net Weight

نقشه فنی

* ابعاد و شرایط محصول استاندارد ویرا صنعت می باشد. با توجه به صنایع مختلف قابلیت طراحی و شخصی سازی دارد.