* این وسیله خلاقانه به شما امکان می دهد کیسه های بزرگ را به راحتی ، سریع و دقیق خالی کنید. با قرارگیری کیسه ها برروی این وسیله شیر به راحتی نصب می شود.