تمام محورها به وسیله سرو موتور حرکت می کنند. در هر نقطه میتواند قطعه را بردارد و قرار دهد ویژگی 2 بازو در محورY باعث شده تا بتوان راهگاه را ببرد و قطعات جانبی را مونتاژ کند. محور x این ربات از جنس آلومینیوم2 ریل می باشد که باعث سبک شدن وزن و مقاومت در برابر خمش شده است. قرار گیری تابلو برق در انتهای این ربات باعث شده تا شوک های وارد شده بر این ربات کاهش یابد در نتیجه خطاهای الکترونیکی دستگاه کم شده است. ریل اصلی دستگاه به وسیله سیستم روانکار دستی گریس کاری می شود که موجب سهولت در بخش و نگهداری شده است. ساختار صفحه چرخ دنده جانبی باعث افزایش تحمل گشتاور شده که منجر به کار بهتر دستگاه می شود. افزایش عمر سیلندر پنومانیک به دلیل استفاده از طراحی خاص میل پیستون می باشد.

مشخصات فنی

مدل دستگاهواحدVS5-1100RPVS5-1300RPVS5-1500RPModel
نوع بازونوع بازوتلسکوپی/Telescopic Typeتلسکوپی/Telescopic Typeتلسکوپی/Telescopic TypeType
مناسب برای دستگاه تزریقton380T-450T500T-700T700T-800TI.M.M. Range
طول مفید محور YmmP:1100/R:1150P:1300/R:1350P:1500/:1550Vertical Stroke
طول مفید محور XmmP:770/R:770P:770/R:770P:770/R:770Crosswise Stroke
طول مفید محور Zmm180020002200Swing Stroke
زاویه چرخش گریپرdegrees909090Gripper Rotation Angle
بیشترین وزن قابل برداشتkg101015Max Load
کمترین زمان برداشت و بیرون آوردن قطعه از قالبsec222Minimum Time Take From Mold
زمان یک سیکل رباتsec8910Dry Cycle Time
سیستم محرک/X1,X2,Y1,Y2,Z ServoX1,X2,Y1,Y2,Z ServoX1,X2,Y1,Y2,Z ServoDrive System
فشار هوای کاریKgf/cm24.5-6.54.5-6.54.5-6.5Working Air Pressure
هوای مصرفیNL/cycleP:20/PR:25P:20/PR:25P:20/PR:25Air Consumption
برق مصرفیKVA1/21/21/2Power Consumption
برقAC220V/50HZ220V/50HZ220V/50HZPower
وزن خالصkg520580660Net Weight

نقشه فنی

* ابعاد و شرایط محصول استاندارد ویرا صنعت می باشد. با توجه به صنایع مختلف قابلیت طراحی و شخصی سازی دارد.