این محصول یک ربات قطعه بردار و گذار،برای دستگاه تزریق پلاستیک است که با دقت و سرعت بالا یک یا چند قطعه را از محل مشخص برداشته و داخل قالب قرار داده و قطعات تزریق شده را از داخل قالب به ایستگاه کنترل کیفیت و سپس بسته بندی تحویل می دهد.به طور خلاصه فرآیند تزریق پلاستیک را به صورت کاملا اتوماسیون انجام می دهد.
* ابعاد و شرایط محصول استاندارد ویرا صنعت می باشد. با توجه به صنایع مختلف قابلیت طراحی و شخصی سازی دارد.